Senior Executive Jamileh Kharrazi of the movie Phoolan

 لیدی جمیل خرازی در مسیر خدمات انسانی، در کنار سران، رهبران و چهره های نامدار جهانی حرکت می کند

جمیل خرازی به عنوان مدافع حقوق بشر، مدافع حقوق زنان و کودکان، که بالرین و خواننده اپرا در ایران بود ودر زمینه طراحی و کارگردانی رقص، صحنه، معماری سوابق درخشانی دارد، به عنوان نماینده دانشگاه معتبر و بین المللی هاروارد و به عنوان عضو بورد دانشگاه، در خاورمیانه فعال است ضمن اینکه از اعضای شورای بین المللی دانشگاه شیکاگو میباشد در طی سالهای گذشته زیباترین و پرهزینه ترین برنامه ها را در لندن و دیگر نقاط جهان از جمله لس آنجلس روی صحنه برده که آخرین برنامه در شهر فرشته ها جاده ابریشم بود که دهها رقصنده، موزیسین، خواننده و هنرپیشه را از انگلستان و از کانادا به امریکا آورد.

Jamileh Kharrazi
Senior Executive of the documentary Phoolan
Advertisements