Art and Culture · education · Film · Women

لیدی جمیله خرازی در مسیر خدمات انسانی، در کنار سران، رهبران و چهره های نامدار جهانی حرکت می کند

بانو جمیل خرازی در طی سالها و برای نیل به هدف بزرگ انسانی خود، با چهره ها و رهبران جهان دیدار کرده، از قدرت ونفوذ آنها برای یاری رساندن به نسل جوان، دانشجویان و دانش پژوهان کمک گرفته ، در همان حال کوشیده تاریخ فرهنگ وهنر ایران را به آنها بیشتر بشناساند در این لیست از پرزیدنت اوباما، مارگارت تاچر، پادشان اردن تا نخست وزیر انگلستان و سناتور کندی، شهبانو فرح دیده میشوند و از سوی همه آنها مورد تقدیر و تشویق نیز قرار گرفته است.

بانو جمیل خرازی در گفتگو با رادیو و مجله جوانان
افتخار تازه ای برای بنیاد توس
تهیه و تولید یک فیلم مستند سینمایی بنام «فولان دیوی، ملکه راهزن»،
یک دختر قهرمان زجر کشیده هندی، که خود را تا پارلمان هند رساند
این فیلم مستند برنده جایزه بهترین فیلم
از فستیوال بین المللی My Hero Film Festival شد

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s