Jamileh Kharrazi

حکومت قانون و حقوق بشر

شیرین عبادی،. جمیله خرازی

Advertisements

این رویداد برای بالا بردن آگاهی در مورد چالش های وکلا در ایران مدرن قرار داده شد.
سخنران اصلی برنده جایزه نوبل، دکتر شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و وکیل مدافع حقوق بشر بود

More on Lady Jamileh Kharrazi’s official weblog: www.jamilehkharrazi.co.uk

Advertisements

Advertisements