Orphans · Refugees · Syria · Women · جمیله خرازی

زنان کارآفرین پناهنده با موانع خاصی روبه رو هستند

مواردی که ذکر گردید از جمله مزایای پرورش کارآفرینی بانوان برای پناهندگان هستند. با این حال این بانوان اغلب با موانع مهمی روبه رو می‌شوند. فیلم مستند سوفرا از مجله نیویرک تایمز به تازگی به مرور همین مسائل پرداخته است. این فیلم داستان یک زن کارآفرین پناهنده در لبنان را نشان می دهد که می کوشد تا زنان و اقتصاد محلی خود را تقویت کند. علیرغم تعصبات و لحظات سخت، وی تلاش می کند و در نهایت موفق می‌شود. این داستان فقط یکی از این زنان است. با این حال بیننده گوشه‌ای از موانعی را می‌بیند که یک کارآفرین زن و پناهنده با آنها مواجه است.

. مطلب درتارنما بانو جمیله خرازی

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s