Jamileh Kharrazi

افغانستان در حال ایجاد زیرساخت های آموزشی است.

Advertisements

افغانستان در حال ایجاد زیرساخت های آموزشی

افغانستان برای بهبود سیستم های آموزشی خود بسیار تلاش کرده است. افغانستان به یاری حامیان خویش در مسیر افزایش دسترسی به آموزش موفق بوده است. به عنوان مثال خانم جمیله خرازی یکی از خیرین مهم برای ساخت دانشگاه امریکایی افغانستان است.

دانشگاه امریکایی افغانستان در سال 2006 و فقط با 50 دانشجو افتتاح گردید. ده سال بعد شمار دانشجویان آن به 1700 دانشجوی فعال رسید. این دانشگاه فارغ التحصیلان نخبه از جمله 29 پژوهشگر فولبرایت داشته است. دانشگاه امریکایی افغانستان با برخی از معتبرترین دانشگاه های جهان از جمله دانشگاه استنفورد، جورج تاون و کالیفرنیا نیز همکاری دارد

مطلب درتارنما بانو جمیله خرازی

 

Advertisements

Advertisements