Jamileh Kharrazi

معماری از تفاوت های متقابل فرهنگی می کاهد

Advertisements

معماری از تفاوت های متقابل فرهنگی می کاهد

فرهنگ ها معمولا با تقسیم بندی های کلی دسته بندی می شوند مثلا “شرقی” و “غربی”، “قدیمی” و “مدرن”. ولی در بحث از هنر و معماری این کلیت ها از بین می روند.

معماری، ذهن ما را نسبت به تفاوت های میان فرهنگ ها باز می کند. هزاران سال است که بشر خیابان ها، دیوارها، پل ها،خانه ها و اماکن فرهنگی و مذهبی را ساخته است. این سازه ها در فرهنگ های مختلف به طرق متفاوتی بنا شده اند ولی همه ی آنها نیازهای مشترکی را ارضا می کنند. پس با مطالعه ی معماری می توانیم یکدیگر را درک کنیم.

بسیاری از جوانان و غربی ها به سختی می توانند تجسم کنند که عراق در دهه های گذشته چه وضعیتی داشته است. بهشت فرهنگی موصل هدف خشونت های افراطی قرار گرفته است. افراد با هر سابقه ی فرهنگی مورد هجوم داعش قرار داشته اند و این کشور هم اکنون مسیر دشواری را برای بازسازی همان جامعه ی شکوفای سابق در پیش دارد

مطلب درتارنما بانو جمیله خرازی

Advertisements

Advertisements