Film · Women · women rights · جمیله خرازی

شرکت کنندگان گلدن گلوب لباس مشکی پوشیدند تا نسبت به خشونت و آزار زنان اعتراض کنند

گلدن گلوب از دستاوردهای فیلم، تلویزیون و رسانه تجلیل می کند. با این حال مراسم هفتم ژانویه رنگ اعتراض به خود گرفته بود- رنگ مشکی.

در یک ماه منتهی به مراسم، بازیگران زن برجسته ای همانند مریل استریپ و اما استون به رسانه ها متذکر شدند که در حال برنامه ریزی برای اعتراض به آزار جنسی در هالیوود هستند. آنان برای این کار پوشیدن لباس مشکی را برگزیدند تا همبستگی خود را با تمام زنانی نشان دهند که در هرجایی از جهان مورد آزار و خشونت جنسی قرار گرفته اند. به گزارش مجله ی پیپل مردان برجسته ای نیز در هالیوود به این جنبش اعتراضی پیوستند.

در سایه ی خشونتی که غالبا با فعال گرایی اجتماعی همراه است، اعتراض گلدن گلوب کاملا صلح آمیز بود. همچنین به دلیل آنکه شرکت کنندگان آن بسیار در معرض دید قرار دارند، اعتراض بسیار موثری بود و پیام آن کاملا پخش شد. این موج جدید اعتراض صلح آمیز مسیر جدیدی را پیش روی تغیرات اجتماعی باز نموده است. این اعتراض همانند زنانی که آن را انجام دادند، همراه با زیبایی و لطافت بود که معرف جنس لطیف زن است.

مطلب درتارنما بانو جمیله خرازی

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s