Jamileh Kharrazi

شرکت کنندگان گلدن گلوب لباس مشکی پوشیدند تا نسبت به خشونت و آزار زنان اعتراض کنند

Advertisements

گلدن گلوب از دستاوردهای فیلم، تلویزیون و رسانه تجلیل می کند. با این حال مراسم هفتم ژانویه رنگ اعتراض به خود گرفته بود- رنگ مشکی.

در یک ماه منتهی به مراسم، بازیگران زن برجسته ای همانند مریل استریپ و اما استون به رسانه ها متذکر شدند که در حال برنامه ریزی برای اعتراض به آزار جنسی در هالیوود هستند. آنان برای این کار پوشیدن لباس مشکی را برگزیدند تا همبستگی خود را با تمام زنانی نشان دهند که در هرجایی از جهان مورد آزار و خشونت جنسی قرار گرفته اند. به گزارش مجله ی پیپل مردان برجسته ای نیز در هالیوود به این جنبش اعتراضی پیوستند.

در سایه ی خشونتی که غالبا با فعال گرایی اجتماعی همراه است، اعتراض گلدن گلوب کاملا صلح آمیز بود. همچنین به دلیل آنکه شرکت کنندگان آن بسیار در معرض دید قرار دارند، اعتراض بسیار موثری بود و پیام آن کاملا پخش شد. این موج جدید اعتراض صلح آمیز مسیر جدیدی را پیش روی تغیرات اجتماعی باز نموده است. این اعتراض همانند زنانی که آن را انجام دادند، همراه با زیبایی و لطافت بود که معرف جنس لطیف زن است.

مطلب درتارنما بانو جمیله خرازی

Advertisements

Advertisements