Jamileh Kharrazi

ایران برای نخستین بار موزه ای را درتقدیر از یک هنرمند زن افتتاح می کند

http://www.jamilehkharrazi.co.uk/en/2018/02/22/female-artist/

Advertisements

درطول تاریخ، زنان برای رسیدن به جایگاهی حرفه ای در جهانی مردسالارجنگیده اند. این مسئله هنوزهم  تا امروز ادامه دارد.  زنان تنها بخش کوچکی ازمشاغل و مقام های دولتی را برعهده دارند.  این مسئله بیشتر به خاطرچرخه اقتصادی و سیاسی است که کنترل آن دردست مردان می باشد. با این وجود، با گذشت زمان، زنان انگشت شماری توانسته ند از این موانع اجتماعی گذر کرده و به نوعی شهرت و معروفیت حرفه ای دست پیدا کنند.

    منیرشاهرودی فرمانفرمائیان یکی از این زنان است. او درسنین بیش از 90 سالگی

توانسته است از میان هنرمندان خاورمیانه ای به جایگاه  ویژه ای برسد.  او  توانسته است به یکی از بزرگترین افتخارات جهان هنر  یعنی داشتن موزه اختصاصی خود دست پیدا کند.

باقی مانده مطلب درتارنما بانو جمیله خرازی

Advertisements

Advertisements