Jamileh Kharrazi

ضیافت برای افزایش حمایت ازمراقبت های پزشکی از فرانسه زبانان بریتانیا

Advertisements

درماه دسامبر گذشته سازمان ( “دی اف – اس اف بی”) که با عنوان درمانگاه فرانسوی و جامعه خیراندیشی فرانسه شناخته می شود ضیافت باشکوهی برگزارکرد. مدعوین سرشناس شبی سرشار از موسیقی و شام رسمی را دریک فضای زیبا و دلپذیرگذراندند.

این جشن باشکوه در محل سکونت سفیرفرانسه در بریتانیا، درساختمانی زیبا و بدیع برگزار شد. حامیان این گردهم آیی از جمله لیدی جمیله خرازی و والاگهردوشس کورنول، فعالیت های برجسته سازمان ( “دی اف – اس اف بی”) را جشن گرفته و برای ادامه فعالیت های آن به جمع آوری اعانه پرداختند

باقی مانده مطلب درتارنما بانو جمیله خرازی

Advertisements

Advertisements