Women · women rights · جمیله خرازی

بهارعربی در تونس زبانه می کشد، نطفه تغییرات جوانه می زند

    در اکتبرسال 2011، تونس نخستین انتخابات آزاد و دمکراتیک خود را برگزار کرد. با این وجود، این  تغییرات بدون جنگیدن اتفاق نیافتاد. بعد از چندین دهه دشواری های اقتصادی و ظلم و وستم، مردم تونس دست به انقلاب زدند. صدها نفر درجریان شورش ها کشته شدند. اما، بعد ازیک آرامش نسبی، رهبراصولگرایی که در طول 23 سال گذشته براین ملت حکمرانی می کرد مجبور به استعفا شد. از آن زمان تاکنون، جهان شاهد پیشرفت و ترقی مردم این کشور بوده است. بعد از یک آغاز پرتلاطم، بنظر می رسد کشور تونس درحال حاضر در یک مسیر مثبت قدم برمی دارد.

بنا برگزارش بی بی سی، تونس درسال 2014 قانون اساسی تازه ای را تصویب کرد. این اساسنامه شامل اهدای حقوق و آزادی های تازه ای به مردم است. برای مثال، قانون اساسی تازه حق آزادی عبادت را تضمین می کند. درمملکتی که 99 درصد مسلمان در آن زندگی می کنند، این قدم بزرگی درزمینه آزادی های شخصی به شمار می رود. با این همه، شاید مهم ترین جنبه های نظام تازه این کشور روش های رفتاری آن با زنان است. قانون اساسی تازه برابری جنسیتی را به رسمیت می شناسد.  در تونس و کشورهای دیگر منطقه، این یک ایده تازه ، پیشرفته و ترقی خواهانه به شمار می رود

باقی مانده مطلب درتارنما بانو جمیله خرازی

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s