Saudi Arabia · Women · women rights · جمیله خرازی

Saudi Arabia’s Young Population and its Young Leader

Saudi Arabia’s Young Population and its Young Leader

Advertisements
Art and Culture · جمیله خرازی

خیام فیلسوف و ریاضی دان

او تقویم زمان بندی را درست کرد که بالاتر از تقویم میلادی محسوب میشود. و مطالعات و پژوهشهای او در مورد معادلات درجه سوم و اصل پنجم اقلیدس به او اعتبار بسیار در سطح جهان داده است او در نیشابور به دنیا آمد و فلسفه را از زبان یونانی یاد گرفت و کتبی دراین باب…… Continue reading خیام فیلسوف و ریاضی دان

Orphans · Refugees · Syria · Women · جمیله خرازی

زنان کارآفرین پناهنده با موانع خاصی روبه رو هستند

مواردی که ذکر گردید از جمله مزایای پرورش کارآفرینی بانوان برای پناهندگان هستند. با این حال این بانوان اغلب با موانع مهمی روبه رو می‌شوند. فیلم مستند سوفرا از مجله نیویرک تایمز به تازگی به مرور همین مسائل پرداخته است. این فیلم داستان یک زن کارآفرین پناهنده در لبنان را نشان می دهد که می…… Continue reading زنان کارآفرین پناهنده با موانع خاصی روبه رو هستند

Art and Culture · جمیله خرازی

نادر نادرپور

در قبل از انقلاب اشعارش بوی سیاسی نمی داد. ولی بعدها که روحیه اش عوض شد اندیشه وی سیاسی مجوز گرفت. این بودکه او را شاعری سیاست گریز در ایران می شناختند ولی در امریکا و بعد از خروجش از ایران اندیشه ای سیاسی را دنبال میکرد. گر آخرین فریب تو ، ای زندگی ،…… Continue reading نادر نادرپور