Afghanistan · education · Save the Children · جمیله خرازی

Despite Progress, More Work is Necessary

Despite Progress, More Work is Necessary in Afghanistan

Advertisements
education · Women · women rights · جمیله خرازی

در تخصص های پزشکی اختلاف دستمزد بین دو جنس بسیار است.

در تخصص های پزشکی اختلاف دستمزد بین دو جنس بسیار است. ( جمیله خرازی )

Art and Culture · جمیله خرازی

خیام فیلسوف و ریاضی دان

او تقویم زمان بندی را درست کرد که بالاتر از تقویم میلادی محسوب میشود. و مطالعات و پژوهشهای او در مورد معادلات درجه سوم و اصل پنجم اقلیدس به او اعتبار بسیار در سطح جهان داده است او در نیشابور به دنیا آمد و فلسفه را از زبان یونانی یاد گرفت و کتبی دراین باب…… Continue reading خیام فیلسوف و ریاضی دان