جمیله خرازی

حافظ

همچنانکه میدانیم و در تاریخ به ما نشان داده یزید بن معاویه موجب شهادت امام حسین گردید و او سمبلی است برای شراب خواری و باده گساری شاید حافظ در زمان خود این مکتب را نیکو میدانست و بدین لحاظ دیوان شعر خود را با این بیت آغاز کرد که پایه گذار مکتب لذت بردن…… Continue reading حافظ

education · Film · Orphans · Refugees · Women · women rights · جمیله خرازی

Phoolan and Gender Gap

Across the world, women are coming together to make change.  Without strong mentorship and support, progress would be slow. Lady Kharrazi and others like her work every day to increase economic, educational, and political opportunities for women. These actions are pivotal to helping women and the rest of the world realize the benefits that female…… Continue reading Phoolan and Gender Gap

education · Women · women rights · جمیله خرازی

حکومت قانون و حقوق بشر

این رویداد برای بالا بردن آگاهی در مورد چالش های وکلا در ایران مدرن قرار داده شد. سخنران اصلی برنده جایزه نوبل، دکتر شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و وکیل مدافع حقوق بشر بود More on Lady Jamileh Kharrazi’s official weblog: http://www.jamilehkharrazi.co.uk

Women · women rights · جمیله خرازی

Social Institutions Must Evolve

Society recognizes the danger to women in public in all sorts of ways. For example, India, the U.K., and Japan all offer women-only compartments in public trains to keep women safe from attacks. Restrooms are gender segregated in most places for the same reason. But why is there no similar social recognition for sexual violence that occurs behind closed doors?