Afghanistan · education · Refugees · Women · جمیله خرازی

افغانستان در حال ایجاد زیرساخت های آموزشی است.

افغانستان در حال ایجاد زیرساخت های آموزشی است.

Advertisements
Film · Women · women rights · جمیله خرازی

Who Was Phoolan? New Film Documents the Life of One of India’s Most Important Leaders

Who Was Phoolan? New Film Documents the Life of One of India’s Most Important Leaders

Art and Culture · جمیله خرازی

خیام فیلسوف و ریاضی دان

او تقویم زمان بندی را درست کرد که بالاتر از تقویم میلادی محسوب میشود. و مطالعات و پژوهشهای او در مورد معادلات درجه سوم و اصل پنجم اقلیدس به او اعتبار بسیار در سطح جهان داده است او در نیشابور به دنیا آمد و فلسفه را از زبان یونانی یاد گرفت و کتبی دراین باب…… Continue reading خیام فیلسوف و ریاضی دان