Art and Culture · education · Refugees · Women · women rights · جمیله خرازی

Solving the Refugee Crisis by Empowering Women

More than half of the world’s refugees are children, often fleeing alone. Many refugees are women who have lost their entire families and communities.

Advertisements
Refugees · Syria · Women · جمیله خرازی

زنان پناهنده در شهرهای اروپایی فرصت های تازه ای را تجربه می کنند

درطول چند سال گذشته ، اروپا شاهد هجوم بی سابقه پناهجویان بوده است. اخیرا شبکه خبری بی بی سی گزارشی  را درباره تجربه های بحران پناهندگی در قاره اروپا منتشر کرده است. تنها در سال 2015 بیش از یک میلیون مهاجرپناهنده و پناهجو از مرزهای مختلف وارد اروپا شده اند. هرچند روند این مهاجرت ها…… Continue reading زنان پناهنده در شهرهای اروپایی فرصت های تازه ای را تجربه می کنند

Women · women rights · جمیله خرازی

روز جهانی زن

برای همه ما، هریک از روزهای سال به صورتی  یادآورجنبه های گوناگون فعالیت ها ، خدمات و هم بخشی های زنان به جامعه است. هر روز هم فرصتی است تا بتوانیم از مادران، همسران، دختران و خواهران خود برای همه خدماتی که انجام می دهند سپاسگزاری کنیم.  اما روز 8 مارچ برای زنان روزخجسته و…… Continue reading روز جهانی زن

Women · women rights · جمیله خرازی

بهارعربی در تونس زبانه می کشد، نطفه تغییرات جوانه می زند

    در اکتبرسال 2011، تونس نخستین انتخابات آزاد و دمکراتیک خود را برگزار کرد. با این وجود، این  تغییرات بدون جنگیدن اتفاق نیافتاد. بعد از چندین دهه دشواری های اقتصادی و ظلم و وستم، مردم تونس دست به انقلاب زدند. صدها نفر درجریان شورش ها کشته شدند. اما، بعد ازیک آرامش نسبی، رهبراصولگرایی که در…… Continue reading بهارعربی در تونس زبانه می کشد، نطفه تغییرات جوانه می زند

Art and Culture · Women · جمیله خرازی

ایران برای نخستین بار موزه ای را درتقدیر از یک هنرمند زن افتتاح می کند

ایران برای نخستین بار موزه ای را درتقدیر از یک هنرمند زن افتتاح می کند

Art and Culture · Women · women rights · جمیله خرازی

زنان علیرغم کم نمایی درازمدت در صحنه سیاست، قرن ها در زمینه های هنری مورد احترام و ستایش بوده اند

زنان علیرغم کم نمایی درازمدت در صحنه سیاست، قرن ها در زمینه های هنری مورد احترام و ستایش بوده اند