Women · جمیله خرازی

ورزشکار المپیکی که ماموریتش پیروزی بر تصویرکلیشه ای زنان بود

فروغ عباسی هم چون دیگر ورزشکاران المپیک بازی های امسال، هدفش برنده شدن بود. او یک اسکی بازآلپاین ورزیده و ماهراست که از کودکی در رقابت های ورزشی شرکت داشته است. او از همان نوجوانی به شرکت درمسابقات اسکی علاقه خاصی داشته است. او در نواحی کوهستانی زیبای شهرشیراز درجنوب غربی کشور به یادگیری ورزش…… Continue reading ورزشکار المپیکی که ماموریتش پیروزی بر تصویرکلیشه ای زنان بود

Art and Culture · education · Film · Women

لیدی جمیله خرازی در مسیر خدمات انسانی، در کنار سران، رهبران و چهره های نامدار جهانی حرکت می کند

لیدی جمیله خرازی در مسیر خدمات انسانی، در کنار سران، رهبران و چهره های نامدار جهانی حرکت می کند