Saudi Arabia · Women · women rights · جمیله خرازی

زنان سعودی در مرکز تغییرات سیاسی نظام پادشاهی

زنان سعودی در مرکز تغییرات سیاسی نظام پادشاهی

Advertisements
Orphans · Refugees · Syria · Women · جمیله خرازی

زنان کارآفرین پناهنده با موانع خاصی روبه رو هستند

مواردی که ذکر گردید از جمله مزایای پرورش کارآفرینی بانوان برای پناهندگان هستند. با این حال این بانوان اغلب با موانع مهمی روبه رو می‌شوند. فیلم مستند سوفرا از مجله نیویرک تایمز به تازگی به مرور همین مسائل پرداخته است. این فیلم داستان یک زن کارآفرین پناهنده در لبنان را نشان می دهد که می…… Continue reading زنان کارآفرین پناهنده با موانع خاصی روبه رو هستند